bg

тренировъчни програми


 Тренировъчна Програма

Тренировъчнaта програма в частен смисъл е приложението на тренировъчни принципи, т.е. използването в практиката на дадени тренировъчени методи за постигане на предварително изяснена спортна цел,т.е това е програма, създадена с цел трениране на определени качества и умения. Тук в „Sport City Mladost” изготвяме тренировъчни програми по следния начин:
1. Събераме информациа относно вас:
• Години
• Сегашни или минали контузии
• Здравословни проблеми
• Спортувате ли и колко често?
• Предпочитания (какво харесвате и какво не) относно тренировките
• Какви спортни умения трябва да развиете
• На кои мускулни групи трябва да наблегнете
2. Определяме фитнес елементите, които искате да развиете или подобрите
• Сила
• Експлозивност
• Подвижност (пъргавост)
• Баланс
• Гъвкавост
• Локална мускулна издръжливост
• Силова издръжливост
• Координация
3. Съставяме програмата според събраните данни и FITT принципи
• F – frequency- колко често трябва да се правят тренировките
• I – intensity – колко тежко трябва да се тренира
• T – time – колко време трябва да продължава всяка сесия
• T – training activity – какви упражнения или тренировъчни дейности ще помогната за постигане на целта
4. Програмата се одобрява от Вас, дискутира се и я получавате
5. Всяка седмица се обсъжда:
• Как върви тренировъчния процес
• Прогреса спрямо поставените цели
• ”Приспособяването” към тренировъчната програма

Ние в „Sport City Mladost” вярваме, че тренировъчната програма трябва да бъде разработена така,че да се съобрази с индивидуалните ви особености и да се вземат под внимание много фактори като: пол, възраст, силни и слаби страни, тренировъчни занимания. Тъй като всички имат различни цели и нужди е невъзможно една програма да е подходяща за всички!

Видове Тренировъчни програми
1. Кръгова тренировка – тренировка  за подобряване силата, подвижността и издръжливостта. Формата на тази тренировъчна програма включва група от 6 до 10 силови упражнения които се правят едно след друго. Всяко от упражненията се прави по предписан брой повторения или за определено време преди да се премине на следващото упражнение.
2. Комплексна тренировка – това е комбинирана тренировка за сила и издръжливост в коята се съчетават упражнения с малко повторения и голяма тежест със упражнения с голям брой повторения с умерена тежест
3. Тренировка за сила в центъра (ядрото) на тялото – крака, коремни мускули, долна част на гърба, тренировка за подобряване силата и стабилността в ядрото на тялото т.е. коремните мускули с цел стабилизация на гръбначния стълб и по-добър контрол на тялото при силови движения
4. Тренировка за издръжливост – високо интензивна тренировъчна програма за дихателна и сърдечно съдова издръжливост
5. Тренировка за отслабване  - тренировъчна програма с цел понижаване % телесни мазнини
6. Силова тренировка – тренировъчна програма за изграждане на сила и мускулна маса, основана на базови упражнения за сила извършвани с големи тежести и малък брой повторения
7. Тренировка за релеф – тренировъчна програма за изграждане на плътност и релеф в мускулатурата
8. Тренировка за обем – тренировъчен сплит, или тренировъчна програма разделена на мускулни групи за по-голям обем, с акцент върху определена мускулна група
9. Изправителна тренировка – това е тренировъчна програма създадена с цел изправяне или подобряване на придобити дефекти в опорно-