bg

пилинг със сметана и захар

Пилинг със сметана и захар – частичен - продължителност 20 мин.

Пилинг със сметана и захар – цялостен - продължителност 30 мин.