bg

BODY SCULPT

BODY SCULPT

Система от движения и упражнения, базираща се на работа със собствено  тегло, малко тежести и много повторения. Целта е да се редуцира теглото и оформи тялото, без да се товари сърцето във висок аеробен режим.