bg

BODY COMBAT

BODY COMBAT е система от движения в бърз ритъм, изповядваща принципа – „ ДВИЖИ СЕ МНОГО И ПОДСКАЧАЙ”. Извлечена е от различни бойни изкусва с цел допълнително ангажиране на бедрената, раменната, коремната мускулатура и дългите гръбначни мускули, както и увеличаване на енергоразхода.