bg

Специализиран консултативен кабинет по диетология Bodymodeling
Първоначална консултация /с включени три контролни прегледа/ 55.00 лв.
Повторен цикъл /с включени три контролни прегледа/ 35.00 лв.